Musikkbasert miljøbehandling!

De siste årene har vi fått bedre kunnskap om hvordan miljøbehandling, i motsetning til medikamentell terapi, virker i eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg og psykisk helsevern. Musikkbasert miljøbehandling har fått veldig mye oppmerksomhet i det siste. Studier fra nyere tid viser at musikk som brukes terapeutisk virker mot depresjon, uro og anspenthet. Jeg skal her beskrive temaet musikkbasert miljøbehandling, og gi gode grunner for at det brukes. Til slutt får du en innføring i hvordan du kan tilegne deg disse kunnskapene og bruke dem i arbeidet ditt, fordi emnet inngår i kompetanseløft 2020. Musikken påvirker oss mennesker gjennom at puls, blodtrykk, muskelspenninger, respirasjon, og galvanisk hudrespons økes eller senkes av musikken på en forutsigbar måte som klassifiserer virkningen av den som avspennende, aktiviserende eller stabiliserende. Musikk kan gi mindre ytre og indre støy, og er et tiltak med stor tilfredshet for pasienten som kan kompensere for tap av funksjoner, motvirke isolasjon og ensomhet, forhindre kjedsomhet og styrke sin egen selvfølelse.

Grunner til at musikk brukes i terapi

Et stort spekter av psykologiske prosesser igangsettes med musikk, både når du nynner og lytter til musikk. Musikk tenner flere lys i hjernen din enn annen menneskelig aktivitet gjør. Den frembringer også komplekse reaksjoner i hjernen. Når du hører en sang, kan du fremkalle både glemte lukter, sterke følelser og minner, og få reaksjoner som er fysiske, som gir gåsehud, tårer eller klump i halsen. Dette gjør musikk til en fascinerende portåpner for menneskets hjerne, og til temaer som hukommelse, følelser, sosialisering og læringsprosesser. Det er flere grunner til at musikk og sang har god effekt som aktuelle terapeutiske tiltak på syke- og aldershjem. Musikk og sang gir hele hjernen stimuli. Dette kan nyttiggjøres gjennom språksvekkelse og kognitiv svikt. Mekanismen på hvordan musikken virker antas å være en kombinasjon av bearbeiding av modulering av nevrohormonelle faktorer, følelser og positiv endring. Hjerner responderer på musikalsk stimuli av rytmisk karakterer. Strukturen i hjernestammen og midthjernen, som inngår i styring av årvåkenhet og bevissthetstilstanden, er med på å regulere graden av våkenhet, og bevisst bruk av rytmiske elementer i musikk kan ha terapeutiske muligheter i regulering av under- og overaktivering hos f.eks. eldre mennesker.

Opplæringsprogram for musikkbasert miljøbehandling i helse- og omsorgssektoren.

Regjeringens mål for rekruttering, fag- og kompetanseutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fram mot år 2020 er Kompetanseløft 2020. Musikkbasert miljøbehandling i omsorgs- og helsesektoren er et nytt program for læring av ansatte som arbeider nær pasienter og brukere i alle aldersgrupper og med ulike lidelser og sykdommer, basert på miljøbehandling med integrert bruk av bevegelse, musikk og sang brukt innenfor kliniske rammer. Du kan ved deltakelse bruke dine favoritt fritidsklær. Helsedirektoratet har utformet maler for hvordan kurs- og utdanningsløpet skal foregå. Her trenger du ikke noen forhåndskunnskaper innen musikk og sang. Det kan også søkes Fylkesmannen om penger til kompetanseutvikling eller opplæring fra ordningen om tilskudd “Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd”. Kursene du kan delta på er “ABC Musikkbasert miljøbehandling”, “Samlingbasert kurs (litt mer fordypning)” og høyskole kurs med “kultur og helse”(7,5 studiepoeng) og “musikkbasert miljøbehandling”(7,5 studiepoeng). De holder også på å utvikle et Masteremne – “Musikkbasert miljøbehandling”. Oppsummert er “musikkbasert miljøbehandling” en behandling der de bruker bevegelse, sang og musikk innenfor kliniske rammer.